RB ESPI 41/2020 – Zawiadomienie o transakcjach osób blisko związanych z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

Zarząd spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 9 lipca 2020 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej z osobą  pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze.

Zawiadomienie złożyła spółka Aforti Exchange S.A.

Przedmiotowe zawiadomienia Emitent załączył do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

ZAŁĄCZNIK

Więcej informacji