RB ESPI 43/2020 – Zawiadomienie zawarciu umowy z brokerem z rynku brytyjskiego

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: „Spółka”, „Emitent”  w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 40/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 22 lipca 2020 r. Spółka zawarła umowę z brokerem operującym na rynku brytyjskim EGR Corporate Broking Ltd z siedziba w Londynie („Umowa”).

Zgodnie z zawarta Umową EGR Corporate Broking Ltd ma doprowadzić do pośredniego upublicznienia spółki zależnej Emitenta, Aforti Exchange S.A. z siedzibą w Warszawie na Rynku Głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych („LSE”) oraz pozyskania do 5 milionów euro w ramach prywatnej oferty niepublicznej a także kolejnych 4,5 miliona funtów brytyjskich w ramach pierwszej oferty publicznej na LSE. Upublicznienie powinno nastąpić w okresie sześciu miesięcy od zawarcia Umowy.

W ramach Umowy EGR Corporate Broking Ltd będzie pełnić funkcję wyłącznego doradcy finansowego oraz funkcję wiodącego brokera. Umowa przewiduje zawarcie dodatkowych umów z innymi podmiotami zaangażowanymi w projekt, w tym innych brokerów.

Zawarta Umowa stanowi realizacje strategii ogłoszonej w raporcie bieżącym 11/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 polegającej na upublicznieniu spółki Aforti Exchange na jednej z zagranicznych giełd papierów wartościowych. O podjęciu następnych istotnych kroków, Emitent będzie informował kolejnymi raportami bieżącymi.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

Czytaj więcej