RB ESPI 50/2020 – Informacja dotycząca listu intencyjnego

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”)  w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 32/2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku dotyczącego zawarcia listu intencyjnego dotyczącego nabycia podmiotu cypryjskiego będącego w procesie uzyskania licencji E-Money Institution („EMI”)
oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 47/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku dotyczącego utworzenia podmiotu w pełni od siebie zależnego pod firmą Aforti PLC z siedzibą w Wielkiej Brytanii, który będzie zaangażowany w rozwój działalności w oparciu o licencję EMI – informuję, że z dniem dzisiejszym Emitent odstąpił od realizacji postanowień ww. listu intencyjnego i przestał być jego stroną bezpośrednio.

Emitent informuję natomiast, że za zgodą głównego akcjonariusza podmiotu cypryjskiego, stroną listu intencyjnego została spółka zależna Aforti PLC, na warunkach tożsamych z pierwotnymi.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

Czytaj więcej