RB EBI 46/2020 – Korekta raportu okresowego za rok 2018

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje skorygowaną treść raportu skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok 2018 r. oraz protokół zmian zawierający treść dodanego punktu.

Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, iż pierwotnie ww. raport okresowy przekazany został przez Emitenta w załączeniu do treści raportu EBI nr 34/2019 z dnia 30 maja 2019 r. Powodem przekazania korekty jest brak publikacji, wybranych danych finansowych spółki niepodlegającej konsolidacji, w treści raportu okresowego za rok 2018. Korekta raportu nie ma wpływu na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2018 zaprezentowane w pierwotnej wersji raportu.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Czytaj więcej

Załącznik nr 1 
Załącznik nr 2