RB EBI 54/2020 – Przedterminowy wykup obligacji

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego:
a) nr 17/2018 z dn. 06.03.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O4, niniejszym informuje, że w dniu 8 grudnia 2020 roku dokonał przedterminowego wykupu 60 szt. obligacji serii O4 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O4.
b) nr 23/2018 z dn. 09.04.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O5, niniejszym informuje, że w dniu 8 grudnia 2020 roku dokonał przedterminowego wykupu 60 szt. obligacji serii O5 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O5.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Czytaj więcej