RB ESPI 75/2020 – Przeszacowanie wartości aktywów

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”)  w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 43/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku dotyczącego zawarcia umowy z brokerem, który ma doprowadzić do pośredniego upublicznienia spółki zależnej Emitenta, Aforti Exchange S.A. z siedzibą w Warszawie na Rynku Głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych, oraz raportu bieżącego ESPI 47/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku  dotyczącym utworzenia podmiotu zależnego od Emitenta AFORTI PLC z siedziba w Wielkiej Brytanii oraz raportu bieżącego ESPI 50/2020 z dnia 1 września 2020 roku informuje, że w dniu 10 grudnia 2020 roku podjął uchwałę Zarządu w sprawie przeszacowania wartości akcji Aforti Exchange S.A. z siedziba w Warszawie. Zarząd Spółki, biorąc pod uwagę dane opracowane w oparciu o przygotowany operat szacunkowy, wycenił wartość 18 068 000 akcji Aforti Exchange S.A. (stanowiących 100% kapitału spółki) na kwotę 141.800 tyś. PLN.

Podjęte czynności pozwolą na kontynuowanie działań prowadzonych przez brokera z Wielkiej Brytanii zmierzających do pośredniego upublicznienia spółki zależnej Emitenta, Aforti Exchange S.A. z siedzibą w Warszawie na Rynku Głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz pozyskania do 5 milionów euro w ramach prywatnej oferty niepublicznej a także kolejnych 4,5 miliona funtów brytyjskich w ramach pierwszej oferty publicznej na LSE.

Przeszacowanie wartości aktywów związane jest z kolejnym etapem działań  zmierzającym do dalszej realizacji strategii Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

Czytaj więcej