RB EBI 1/2021 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.

Raporty kwartalne:
Raport za IV kwartał 2020, data publikacji 15 lutego 2021;
Raport za I kwartał 2021 roku, data publikacji 14 maja 2021;
Raport za II kwartał 2021 roku, data publikacji 16 sierpnia 2021;
Raport za III kwartał 2021 roku, data publikacji 15 listopada 2021.

Raport roczny za 2020 rok, data publikacji 31 maja 2021 roku.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Czytaj więcej