RB EBI 3/2021 – Wykup obligacji serii O

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 12 stycznia  2021  roku dokonał wykupu 570 szt. Obligacji serii O celem ich umorzenia.

Podstawa prawna:
3 ust. 1 pkt. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Czytaj więcej