RB ESPI 19/2021 – Zawiadomienie o transakcjach osób blisko związanych z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

Zarząd spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 15 marca 2021 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej
z osobą  pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze.

Zawiadomienie złożyła spółka Aforti Factor S.A.

Sprzedaż akcji przez Aforti Factor S.A. składała się z dwóch transakcji (1.130 akcji oraz 580 akcji) a nabywcami akcji zostali managerowie pracujący w Grupie Kapitałowej Emitenta. Transakcja miała charakter incydentalny, dotyczyła akcji serii I dotychczas  nie wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect oraz miała na celu docenienie najlepszych wyników sprzedażowych wypracowanych w ostatnim roku obrotowym.

Przedmiotowe zawiadomienia Emitent załączył do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Czytaj więcej
Załącznik