RB EBI 22/2021 – Powołanie członka zarządu na kolejną kadencję

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 19 kwietnia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu do składu Zarządu Pana Pawła Opokę na kolejną 3 letnią kadencję i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 16 maja 2021 roku.

Życiorys zawodowy nowo powołanego Członka Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżącei Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Czytaj więcej
Biogram