Kolejny etap za nami! AFORTI NA POKŁADZIE EMI

Z dumą informujemy, że spółka AFORTI PLC spełniła warunki nabycia 9,9% udziałów w unijnej instytucji posiadającej licencję EMI*. W wyniku tego powołany zostanie nowy zarząd, a co ważniejsze – Spółka będzie uprawniona do działalności na terenie Unii Europejskiej.

Wiadomość ta cieszy nas niezwykle, ponieważ pozwoli Spółce na rozpoczęcie procesu transformacji w kierunku wiodącego dostawcy usług finansowych dla biznesu w całej Unii Europejskiej.

Licencja EMI jest jednym z najważniejszych elementów strategii rozwoju Grupy. Dzięki niej AFORTI może skutecznie wesprzeć sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw już nie tylko w Polsce, ale także na terenie innych krajów należących do europejskiej Wspólnoty.

*Licencja EMI pozwala na emitowanie środków płatniczych w postaci pieniądza elektronicznego.