Nowe cele Grupy AFORTI – strategia na lata 2021-2023

Dziś prezes Grupy AFORTI, Klaudiusz Sytek, ogłosił strategię rozwoju spółek na lata 2021-2023.

W ciągu najbliższych lat działalność będzie opierać się na trzech filarach biznesowych.

AFORTI na koniec 2023 roku planuje działalność w 11 krajach europejskich.

Zachęcamy do zapoznania się z załączoną prezentacją, która przedstawia najważniejsze cele strategiczne. 


Link: STRATEGIA 2021-2023