RB ESPI 26/2021 – Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – kwiecień 2021 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne
i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za kwiecień 2021 roku.

 • Wymiana walut na platformach online
  Wartość obrotu na platformie wymiany walut w kwietniu 2021 r. wyniosła ok. 357,64 mln PLN oraz była wyższa o 279,14 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.
  W ujęciu narastającym, po czterech miesiącach 2021 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom  ok. 1 293,15 mln PLN, co oznacza wzrost o 221,03 % rok do roku.
 • Zlecenia windykacyjne
  Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w kwietniu 2021 r. wyniosła ok.  46,17 mln PLN oraz była niższa o 32,27 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.
  W ujęciu narastającym, po czterech miesiącach 2021 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 271,11 mln PLN, co oznacza wzrost o 43,20 % rok do roku.
 • Sfinansowane wierzytelności
  W kwietniu 2021 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła ok.  2,21 mln PLN oraz była niższa o 35,79 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.
  W ujęciu narastającym, po czterech miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie ok.  5,39 mln PLN wierzytelności, notując obniżkę o 54,21 % rok do roku.
 • Łączna sprzedaż
  W kwietniu 2021 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 89,87 mln EUR i była wyższa o 134,66 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.
  W ujęciu narastającym, po czterech miesiącach 2021 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok.  349,17 mln EUR, co oznacza wzrost o 153,87 % rok do roku.
 • Łączna liczba klientów
  W kwietniu 2021 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła 6 144.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za kwiecień 2021 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

Czytaj więcej