RB EBI 25/2021 – Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu raport jednostkowy oraz skonsolidowany za I kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Czytaj więcej

Raport (wersja polskojęzyczna)
Report (english version)