RB EBI 26/2021 – Przedterminowy wykup obligacji

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego:

 1. nr 44/2018 z dn. 26.06.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O7, niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 20 szt. obligacji serii O7 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O7.
 2. nr 52/2018 z dn. 09.07.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O8, niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 30 szt. obligacji serii O8 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O8
 3. nr 55/2018 z dn. 18.07.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O9, niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 60 szt. obligacji serii O9 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O9
 4. nr 56/2018 z dn. 07.08.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O10, niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 60 szt. obligacji serii O10 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O10
 5. nr 59/2018 z dn. 17.08.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O11, niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 20 szt. obligacji serii O11 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O11
 6. nr 60/2018 z dn. 28.08.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O12, niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 100 szt. obligacji serii O12 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O12
 7. nr 63/2018 z dn. 17.09.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O14, niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 60 szt. obligacji serii O14 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O14
 8. nr 66/2018 z dn. 28.09.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O15, niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 240 szt. obligacji serii O15 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O15
 9. nr 71/2018 z dn. 15.10.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O18, niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 50 szt. obligacji serii O18 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O18
 10. nr 76/2018 z dn. 20.10.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O19, niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 295 szt. obligacji serii O19 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O19
 11. nr 80/2018 z dn. 19.11.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O21, niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 130 szt. obligacji serii O21 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O21
 12. nr 82/2018 z dn. 26.11.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O23, niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 110 szt. obligacji serii O23 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O23
 13. nr 84/2018 z dn. 10.12.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O24, niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 190 szt. obligacji serii O24 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O24
 14. nr 86/2018 z dn. 17.12.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O25, niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 90 szt. obligacji serii O25 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O25
 15. nr 39/2019 z dn. 01.07.2019 r. ws. przydziału obligacji serii P15, niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 250 szt. obligacji serii P15 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii P15

Podstawa prawna:
ust. 1 pkt 6) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Czytaj więcej