RB EBI 27/2021 – Jednostkowy Raport Roczny za 2020 rok Aforti Holding Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za 2020 rok.

Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Czytaj więcej
Jednostkowy raport roczny
Sprawozdanie z badania