RB EBI 28/2021 – Skonsolidowany Raport Roczny za 2020 rok Aforti Holding Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za rok 2020.

Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Czytaj więcej
Skonsolidowany raport roczny
Raport z badania