RB ESPI 37/2021 – Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Aforti – czerwiec 2021 r.

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje
do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Aforti za czerwiec 2021 roku.

 

  1. Wymiana walut na platformach online

Wartość obrotu na platformie wymiany walut w czerwcu 2021 r. wyniosła 377 318 840,95 PLN i była wyższa o 207,37% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

 

Po sześciu miesiącach br. łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom
2 034 730 683,43 PLN, co oznacza wzrost o 238,65% rok do roku.

 

  1. Zlecenia windykacyjne

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w czerwcu 2021 r. wyniosła 53 509 219,42 PLN. Stanowi to spadek o 23,78% rok-do-roku.

 

W ujęciu narastającym, po sześciu miesiącach 2021 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom 402 414 969,69 PLN, co oznacza wzrost o 29,73%.

 

  1. Sfinansowane wierzytelności

W czerwcu 2021r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez Aforti Factor wynosiła 587 056,48 PLN

i była niższa o 77,45% niż przed rokiem.

 

Narastająco, po sześciu miesiącach br. Aforti Factor sfinansowała łącznie   6 956 222,96 PLN wierzytelności, notując obniżkę o 59,72% w odniesieniu do roku poprzedniego.

 

  1. Łączna sprzedaż

W czerwcu 2021 łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wyniosła 96,4 mln EUR i była wyższa o 114,69% w porównaniu do analoginczego okresu poprzedniego roku.

 

W ujęciu narastającym, po sześciu miesiącach 2021 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom 547,89 mln EUR, co oznacza wzrost o 156,46% rok do roku.

  1. Łączna liczba klientów

W czerwcu 2021 r. łączna liczba klientów Grupy Kapitałowej AFORTI wyniosła 6 307.

 

 

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za czerwiec 2021 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

 

Podane kwoty zostały przeliczone na PLN w oparciu o średni kurs NBP z dnia 30.06.2021 roku.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Czytaj dalej