Sukces AFORTI PLC

Spółka zakończyła wstępną rundę oferowania akcji w kwocie 6,33 mln GBP. Dzięki polskim Inwestorom osiągnięto kapitalizację spółki na poziomie 34,94 mln GBP.
To kolejny krok do realizacji strategii Grupy na lata 2021-2023!

PRZECZYTAJ NOTKĘ PRASOWĄ