RB EBI 39/2021 – Przedterminowy wykup obligacji

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego:

  • nr 66/2018 z dn. 28.09.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O15, niniejszym informuje, że w dniu 27 sierpnia 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 25 szt. obligacji serii O15 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O15
  • nr 71/2018 z dn. 15.10.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O18, niniejszym informuje, że w dniu 27 sierpnia 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 166 szt. obligacji serii O18 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O18
  • nr 84/2018 z dn. 10.12.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O24, niniejszym informuje, że w dniu 27 sierpnia 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 125 szt. obligacji serii O24 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O24

Podstawa prawna: 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Czytaj więcej