RB EBI 42/2021 – Przedterminowy wykup obligacji

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego:

  • nr 63/2018 z dn. 17.09.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O14, niniejszym informuje, że w dniu 31 sierpnia 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 200 szt. obligacji serii O14 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O14
  • nr 66/2018 z dn. 28.09.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O15, niniejszym informuje, że w dniu31 sierpnia 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 20 szt. obligacji serii O15 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O15
  • nr 71/2018 z dn. 15.10.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O18, niniejszym informuje, że w dniu 31 sierpnia 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 30 szt. obligacji serii O18 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O18
  • nr 80/2018 z dn. 19.11.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O21, niniejszym informuje, że w dniu 31 sierpnia 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 20 szt. obligacji serii O21 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O21
  • nr 86/2018 z dn. 17.12.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O25, niniejszym informuje, że w dniu 31 sierpnia 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 20 szt. obligacji serii O25 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O25

Podstawa prawna: 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Czytaj więcej