RB ESPI 46/2021 – Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – sierpień 2021 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za sierpień 2021 roku.

  • Wymiana walut na platformach online

Wartość obrotu na platformie wymiany walut w sierpniu 2021 r. wyniosła ok. 391,44 mln PLN oraz była wyższa o 126,09 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po ośmiu miesiącach 2021 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom  ok. 2 835,59 mln PLN, co oznacza wzrost o 190,09 % rok do roku.

  • Zlecenia windykacyjne

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w sierpniu 2021 r. wyniosła ok.  42,36 mln PLN oraz była niższa o 1,50 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po ośmiu miesiącach 2021 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 483,07 mln PLN, co oznacza wzrost o 11,42 % rok do roku.

  • Sfinansowane wierzytelności

W sierpniu 2021 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła ok.  0,29 mln PLN oraz była niższa o 85,74 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po ośmiu miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie ok.  7,80 mln PLN wierzytelności, notując obniżkę o 63,67% rok do roku.

  • Łączna sprzedaż

W sierpniu 2021 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 96,42 mln EUR i była wyższa o 92,37 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po ośmiu miesiącach 2021 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok.  741,95 mln EUR, co oznacza wzrost o 123,59 % rok do roku.

  • Łączna liczba klientów

W sierpniu 2021 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła 6 437.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za sierpień 2021 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

Czytaj więcej