RB EBI 44/2021- Przedterminowy wykup obligacji

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego:

nr 71/2018 z dn. 15.10.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O18, niniejszym informuje, że w dniu 10 września 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 20 szt. obligacji serii O18 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O18

nr 76/2018 z dn. 20.10.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O19, niniejszym informuje, że w dniu 10 września 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 40 szt. obligacji serii O19 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O19

nr 82/2018 z dn. 26.11.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O23, niniejszym informuje, że w dniu 10 września 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 20 szt. obligacji serii O23 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O23

nr 86/2018 z dn. 17.12.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O25, niniejszym informuje, że w dniu 10 września 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 20 obligacji serii O25 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O25

Podstawa prawna: 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżącei Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Czytaj więcej