RB EBI 45/2021 – Przedterminowy wykup obligacji

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego:

  • nr 66/2018 z dn. 28.09.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O15, niniejszym informuje, że w dniu 17 września 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 25 obligacji serii O15 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O15;
  • nr 82/2018 z dn. 26.11.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O23, niniejszym informuje, że w dniu17 września 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 80 szt. obligacji serii O23 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O23;
  • nr 86/2018 z dn. 17.12.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O25, niniejszym informuje, że w dniu 17 września 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 20 obligacji serii O25 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O25.

Podstawa prawna: 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Czytaj więcej