RB ESPI 56/2021 – Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – październik 2021 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za październik 2021 roku.

  • Wymiana walut na platformach online

Wartość obrotu na platformie wymiany walut w październiku 2021 r. wyniosła ok. 463,37 mln PLN oraz była wyższa o 59,68 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dziesięciu miesiącach 2021 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom  ok. 3 881,73 mln PLN, co oznacza wzrost o 152,03 % rok do roku.

  • Zlecenia windykacyjne

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w październiku 2021 r. wyniosła ok.  25,64 mln PLN oraz była niższa o 44,40 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dziesięciu miesiącach 2021 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 601,31 mln PLN, co oznacza wzrost o 6,97 % rok do roku.

  • Sfinansowane wierzytelności

W październiku 2021 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła ok.  0,38 mln PLN oraz była niższa o 70,13 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dziesięciu miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie ok.  8,44 mln PLN wierzytelności, notując obniżkę o 66,16% rok do roku.

  • Łączna sprzedaż

W październiku 2021 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 106,48 mln EUR i była wyższa o 43,66 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dziesięciu miesiącach 2021 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok.  985,43 mln EUR, co oznacza wzrost o 107,87 % rok do roku.

  • Łączna liczba klientów

W październiku 2021 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła 6 526.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za październik 2021 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

Czytaj więcej

Jedna myśl na temat “RB ESPI 56/2021 – Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – październik 2021 r.”

Możliwość komentowania jest wyłączona.