Raport bieżący – listopad 2021

Szanowni Państwo,

Grupa Kapitałowa AFORTI opublikowała dziś raport bieżący podsumowujący ostatni miesiąc. Łączna wartość sprzedaży w listopadzie osiągnęła poziom ok. 142,31 mln EUR.

W treści raportu przedstawiamy  również informacje dotyczące obrotu osiągniętego na platformie wymiany walut AFORTI Exchange, nominalnej wartości zleceń windykacyjnych dla AFORTI Collections, wartości sfinansowanych przez AFORTI Factor wierzytelności.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem.

aforti holding raport bieżący listopad 2021