RB ESPI 57/2021 – Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – listopad 2021 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za listopad 2021 roku.

  • Wymiana walut na platformach online

Wartość obrotu na platformie wymiany walut w listopadzie 2021 r. wyniosła ok. 552,40 mln PLN oraz była wyższa o 116,59 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po jedenastu miesiącach 2021 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom  ok. 4 486,73 mln PLN, co oznacza wzrost o 156,64 % rok do roku.

  • Zlecenia windykacyjne

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w listopadzie 2021 r. wyniosła ok.  101,37 mln PLN oraz była wyższa o 23,19 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po jedenastu miesiącach 2021 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 703,00 mln PLN, co oznacza wzrost o 9,09 % rok do roku.

  • Sfinansowane wierzytelności

W listopadzie 2021 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła ok.  0,82 mln PLN oraz była niższa o 31,34 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po jedenastu miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie
ok.  9,26 mln PLN wierzytelności, notując obniżkę o 64,57% rok do roku.

  • Łączna sprzedaż

W listopadzie 2021 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 142,31 mln EUR i była wyższa o 85,13 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po jedenastu miesiącach 2021 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok.  1 127,82 mln EUR, co oznacza wzrost o 104,71 % rok do roku.

  • Łączna liczba klientów

W listopadzie 2021 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła 6 590.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za listopad 2021 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

Czytaj więcej