Raport bieżący za grudzień 2021

Szanowni Państwo,

3 stycznia Grupa AFORTI opublikowała raport bieżący podsumowujący działalność poszczególnych spółek.

Zgodnie z treścią raportu wartość łącznej sprzedaży w grudniu wyniosła ok. 113,52 mln EUR, co oznacza wzrost o 15,88% porównując rok do roku.

Podsumowując wyniki poszczególnych spółek:

AFORTI Exchange: Bardzo cieszą nas wyniki wypracowane za pomocą platformy wymiany walut, w grudniu 2021 była to kwota ok. 470,05 mln PLN,  jest to więcej o ponad 13,21% niż w ubiegłym roku.

AFORTI Factor: Wartość sfinansowanych przez AFORTI Factor wierzytelności w grudniu 2021 wyniosła ok. 0,55 mln PLN, co stanowi spadek o 52,66% w porównaniu do analogicznego okresu.

AFORTI Collections: W ostatnim miesiącu wartość zleceń windykacyjnych spółki wyniosła ok.  46,96 mln PLN, jest to wynik wyższy o 45,13% porównując do grudnia 2020 roku.

Zachęcamy do przeczytania raportu bieżącego.