RB EBI 1/2022 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.

Raporty kwartalne:

Raport za IV kwartał 2021, data publikacji 14 lutego 2022;

Raport za I kwartał 2022 roku, data publikacji 16 maja 2022;

Raport za II kwartał 2022 roku, data publikacji 16 sierpnia 2022;

Raport za III kwartał 2022 roku, data publikacji 14 listopada 2022.

Raport roczny za 2021 rok, data publikacji 31 maja 2022 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Czytaj więcej