RB ESPI 12/2022 – Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – kwiecień 2022 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za kwiecień 2022 roku.

  • Wymiana walut na platformach online

Wartość obrotu na platformie wymiany walut w kwietniu 2022 r. wyniosła ok. 373,36 mln PLN oraz była wyższa o 4,40 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po czterech miesiącach 2022 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom  ok. 1 427,14 mln PLN, co oznacza wzrost o 10,36 % rok do roku.

  • Zlecenia windykacyjne

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w kwietniu 2022 r. wyniosła ok.  35,33 mln PLN oraz była niższa o 23,46 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po czterech miesiącach 2022 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 212,50 mln PLN, notując obniżkę o 21,61 % rok do roku.

  • Sfinansowane wierzytelności

W kwietniu 2022 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła ok.  0,42 mln PLN oraz była niższa o 80,86% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po czterech miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie ok.  1,73 mln PLN wierzytelności, notując obniżkę o 67,96% rok do roku.

  • Łączna sprzedaż

W kwietniu 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 97,54 mln EUR i była wyższa o 8,53 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po czterech miesiącach 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok.  391,32 mln EUR, co oznacza wzrost o 12,07 % rok do roku.

  • Łączna liczba klientów

W kwietniu 2022 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła 6 851 oraz była wyższa o 11,51 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

 Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za kwiecień 2022 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

Czytaj więcej