Raport bieżący – czerwiec 2022

Szanowni Państwo,

opublikowaliśmy raport bieżący za czerwiec 2022.

W tym okresie osiągnęliśmy łączną sprzedaż w wysokości ok. 135,22 mln EUR.

W ujęciu narastającym, po sześciu miesiącach 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok.  669,79 mln EUR, co oznacza wzrost o  22,25 % rok do roku.

AFORTI Exchange: Obrót na platformie wymiany walut w czerwcu 2022 wyniósł  507,41 mln PLN, podsumowując minione sześć miesięcy tego roku, wartość obrotu na platformie wyniosła ok. 2 411,84 mln PLN, a więc o 18,53% więcej rok do roku.

AFORTI Factor: W czerwcu 2022 wartość sfinansowanych przez AFORTI Factor wierzytelności wyniosła ok.  0,22 mln PLN, od początku 2022 roku jest to łączna kwota  2,34 mln PLN, mniej o 66,41% rok do roku.

AFORTI Collections: W ostatnim miesiącu nominalna wartość pozyskanych zleceń windykacyjnych spółki wyniosła 59,55 mln PLN. Po sześciu miesiącach tego roku wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 395,19 mln PLN, co oznacza obniżkę o ok. 1,80% rok do roku.

Zachęcamy do przeczytania raportu bieżącego.

Obejrzyj podsumowanie wideo miesiąca