Raport bieżący – Lipiec 2022

Szanowni Państwo,

zgodnie z harmonogramem publikacji raportów Grupa AFORTI przekazała dziś raport bieżący podsumowujący wyniki sprzedażowe i operacyjne całej Grupy.

W lipcu 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 167,33 mln EUR i była wyższa o 72,35% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po siedmiu miesiącach 2022 r. łączna wartość sprzedaży osiągnęła poziom ok.  837,60 mln EUR, co oznacza wzrost o  29,75% rok do roku.

AFORTI Exchange: Obrót na platformie wymiany walut w lipcu  2022 wyniósł  489,94 mln PLN, podsumowując minione siedem miesięcy tego roku, wartość obrotu na platformie wyniosła ok. 2 901,78 mln PLN, a więc o 17,80% więcej rok do roku.

AFORTI Factor: W lipcu 2022 wartość sfinansowanych przez AFORTI Factor wierzytelności wyniosła ok.  0,19 mln PLN, od początku 2022 roku jest to łączna kwota  2,49 mln PLN, mniej o 66,85% rok do roku.

AFORTI Collections: W ostatnim miesiącu nominalna wartość pozyskanych zleceń windykacyjnych spółki wyniosła  211,72 mln PLN oraz była wyższa o 488,31%. Po siedmiu miesiącach tego roku wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 608,95 mln PLN, co oznacza wzrost o ok. 38,17% rok do roku.

Zachęcamy do przeczytania raportu bieżącego.

Obejrzyj podsumowanie wideo miesiąca