RB ESPI 26/2022 Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – wrzesień 2022 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za wrzesień 2022 roku.

  • Wymiana walut na platformach online

Wartość obrotu na platformie wymiany walut we wrześniu 2022 r. wyniosła ok. 542,45 mln PLN oraz była wyższa o 1,96 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dziewięciu miesiącach 2022 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom ok. 3 921,39 mln PLN, co oznacza wzrost o 14,42 % rok do roku.

  • Zlecenia windykacyjne

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych we wrześniu 2022 r. wyniosła ok. 86,13 mln PLN oraz była niższa o 6,97 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dziewięciu miesiącach 2022 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 805,58 mln PLN, notując wzrost o 39,94 % rok do roku.

  • Sfinansowane wierzytelności

We wrześniu 2022 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła ok.  0,53 mln PLN oraz była wyższa o 102,63 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dziewięciu miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie
ok.  3,22 mln PLN wierzytelności, notując obniżkę o 60 % rok do roku.

  • Łączna sprzedaż

We wrześniu 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 149,99 mln EUR i była wyższa o 9,50 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dziewięciu miesiącach 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok.  1 127,74 mln EUR, co oznacza wzrost o 28,31 % rok do roku.

  • Łączna liczba klientów

We wrześniu 2022 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła 7 186 oraz była wyższa o 10,84 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za wrzesień 2022 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Czytaj dalej