Raport bieżący – Październik 2022

Szanowni Państwo,

zgodnie z harmonogramem publikacji raportów Grupa AFORTI przekazała dziś raport bieżący podsumowujący wyniki sprzedażowe i operacyjne całej Grupy.

W październiku 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła 154,28 mln EUR i była wyższa o 44,89% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dziesięciu miesiącach 2022 r. łączna wartość sprzedaży osiągnęła poziom  ok.  1 282,04 mln EUR, co oznacza wzrost o  30,10% rok do roku.

AFORTI Exchange: Obrót na platformie wymiany walut w październiku 2022 wyniósł ok. 597,94 mln PLN, podsumowując minione dziesięć miesięcy tego roku, wartość obrotu na platformie wyniosła ok. 4 519,37 mln PLN, a więc o 16,43% więcej rok do roku.

AFORTI Factor: W październiku 2022, wartość sfinansowanych przez AFORTI Factor wierzytelności wyniosła ok. 0,62 mln PLN, od początku 2022 roku jest to łączna kwota  3,84 mln PLN, mniej o 54,43% rok do roku.

AFORTI Collections: W ostatnim miesiącu nominalna wartość pozyskanych zleceń windykacyjnych spółki wyniosła  48,56 mln PLN oraz była wyższa o 87,05%. Po dziesięciu miesiącach tego roku wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 854,21 mln PLN, co oznacza wzrost o ok. 41,98% rok do roku.

Zachęcamy do przeczytania raportu bieżącego.

Obejrzyj podsumowanie wideo miesiąca