RB ESPI 2/2023 Odstąpienie od publikacji prognoz wyników finansowych na 2023 rok

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż podjął decyzję o niepublikowaniu prognoz wyników finansowych Spółki za cały rok 2023 ani żaden z jego okresów.

W opinii Zarządu Spółki dynamicznie zwiększająca się skala działalności Emitenta oraz czynniki zewnętrzne związane z jego otoczeniem rynkowym ograniczają możliwość precyzyjnego ustalenia prognozy wyniku finansowego Emitenta. Biorąc pod uwagę powyższe, publikacja prognoz finansowych byłaby obarczona zbyt dużym ryzykiem i mogłaby wprowadzić inwestorów w błąd.

Czytaj dalej