RB ESPI 3/2023 Zawiadomienie o transakcjach osób blisko związanych z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

Zarząd spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  (dalej: „Spółka”,„Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 11 stycznia 2023 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z osobą  pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze.

Zawiadomienie złożył Pan Krzysztof Rabiański.

Przedmiotowe zawiadomienia Emitent załączył do niniejszego raportu.

Czytaj dalej

Załącznik