RB EBI 2/2023 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu raport jednostkowy oraz skonsolidowany za IV kwartał 2022 roku.

Czytaj dalej

Raport (wersja polska)

Raport (wersja angielska)