RB ESPI 6/2023 Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – luty 2023 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za luty 2023 roku.

  • Wymiana walut na platformach online

Wartość obrotu na platformie wymiany walut w lutym 2023 r. wyniosła ok. 509,31 mln PLN oraz była wyższa o 28,57 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dwóch miesiącach 2023 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom ok. 973,24 mln PLN, co oznacza wzrost o 38,18 % rok do roku.

  • Zlecenia windykacyjne

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w lutym 2023 r. wyniosła ok. 90,26 mln PLN oraz była wyższa o 75,80% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dwóch miesiącach 2023 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 165,78 mln PLN, notując wzrost o 33,70 % rok do roku.

  • Sfinansowane wierzytelności

W lutym 2023 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła ok. 0,85 mln PLN oraz była wyższa o 132,82% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dwóch miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie
ok. 1,34 mln PLN wierzytelności, notując wzrost o 27,45% rok do roku.

  • Łączna sprzedaż

W lutym 2023 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 143,15 mln EUR i była wyższa o 34,07% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dwóch miesiącach 2023 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok.  271,88 mln EUR, co oznacza wzrost o  37,50 % rok do roku.

  • Łączna liczba klientów

W lutym 2023 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła 7 425 oraz była wyższa o 10,34 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za luty 2023 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Czytaj dalej