AFORTI Collections otrzymała Certyfikat Etyczny Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

AFORTI Collections S. A. został przyznany Certyfikat Etyczny Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Komisja Etyki przy ZPF w Polsce przeprowadziła coroczny, skrupulatny audyt, który zakończył się przyznaniem naszej spółce AFORTI  Collections S. A. Certyfikatu Etycznego, który jest potwierdzeniem tego, że działamy zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF.

Komisja w uzasadnieniu doceniła profesjonalizm i odpowiedzialność w świadczeniu usług przez AFORTI Collections S. A., czym zyskuje w pozytywnych ocenach kontrahentów i klientów Członków ZPF, budując solidne podstawy także do dalszego rozwoju rynku finansowego w Polsce.

Dziękujemy Komisji Etyki oraz Związkowi Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce za to wyróżnienie, które z całą pewnością będzie motywacją do realizacji następnych ambitnych planów Grupy AFORTI.