предстоящи събития

15-05-2019 r. - Индивидуален рапорт за I тримесечие на 2019

MS outlook Google calendar

30-05-2019 r. - Публикуване на годишния доклад за 2018 г.

MS outlook Google calendar

14-08-2019 r. - Индивидуален рапорт за II тримесечие на 2019

MS outlook Google calendar

14-11-2019 r. - Индивидуален рапорт за III тримесечие на 2019

MS outlook Google calendar

Brands of the AFORTI Group

AFORTI Finance
AFORTI Exchange
AFORTI Factor
AFORTI Collections