AFORTI HOLDING (AFH)

| 3,45 PLN | 0.00 % | 27.05.2018 *данните се забавят с 15 минути

предстоящи събития

15-05-2018 r. - Индивидуален рапорт за I тримесечие на 2018

MS outlook Google calendar

30-05-2018 r. - Годишен доклад за 2017 г

MS outlook Google calendar

14-08-2018 r. - Индивидуален рапорт за II тримесечие на 2018

MS outlook Google calendar

14-11-2018 r. - Индивидуален рапорт за III тримесечие на 2018

MS outlook Google calendar

Brands of the AFORTI Group

AFORTI Finance
AFORTI Exchange
AFORTI Factor
AFORTI Collections