предстоящи събития

15-05-2020 r. - Индивидуален рапорт за I тримесечие на 2020

MS outlook Google calendar

29-05-2020 r. - Публикуване на годишния доклад за 2019 г.

MS outlook Google calendar

14-08-2020 r. - Индивидуален рапорт за II тримесечие на 2020

MS outlook Google calendar

13-11-2020 r. - Индивидуален рапорт за III тримесечие на 2020

MS outlook Google calendar

Brands of the AFORTI Group

AFORTI Finance
AFORTI Exchange
AFORTI Factor
AFORTI Collections