Връзки с инвеститорите

Отметка Връзки с инвесторитите беше сътворена с мисъл за акционери, инвестори и аналитици от акционен пазар, но също и за всичките, които се интересуват от наличност Афорти Холдинг АД на Фондова Борса NewConnect.

Aforti Holding A.D. дебютира на пазара NewConnect през август 2011 г.

ANIMATOR AKCJI
Аниматор на Пазара NewConnect за Aforti Holding A.D. от 21 юли 2016 г. е Брокерска Къща PKO Banku Polskiego.

данни за контакт:
Брокерска Къща PKO Banku Polskiego
ул. Puławska 15
02-515 Варшава

aforti-finance