Годишни рапорти

Годишни рапорти

Консолидиран рапорт за ротационна 2019.
Дата на добавяне: 2020-05-29

Изтегли рапорта
Изтеглете доклада на одитора

Индивидуален годишен отчет 2019.
Дата на добавяне: 2020-05-29

Изтегли рапорта
Изтеглете доклада на одитора


Консолидиран рапорт за ротационна 2018.
Дата на добавяне: 2019-05-30

Изтегли рапорта
Изтеглете доклада на одитора

Индивидуален годишен отчет 2018.
Дата на добавяне: 2019-05-30

Изтегли рапорта
Изтеглете доклада на одитора


Консолидиран рапорт за ротационна 2017.
Дата на добавяне: 2018-05-30

Изтегли рапорта
Изтеглете доклада на одитора

Индивидуален годишен отчет 2017.
Дата на добавяне: 2018-05-30

Изтегли рапорта
Изтеглете доклада на одитора


Консолидиран рапорт за ротационна 2016.
Дата на добавяне: 2017-06-02

Изтегли рапорта

Индивидуален рапорт за ротационна 2016.
Дата на добавяне: 2017-04-24

Изтегли рапорта


Консолидиран рапорт за ротационна 2015.
Дата на добавяне: 2016-05-30

Изтегли рапорта

Индивидуален рапорт за ротационна 2015.
Дата на добавяне: 2016-04-15

Изтегли рапорта


Консолидиран рапорт за ротационна 2014.
Дата на добавяне: 2015-05-29

Изтегли рапорта

Индивидуален рапорт за ротационна 2014.
Дата на добавяне: 2015-05-29

Изтегли рапорта


Консолидиран рапорт за ротационна 2013.
Дата на добавяне: 2014-06-03

Изтегли рапорта

Индивидуален рапорт за ротационна 2013.
Дата на добавяне: 2014-06-03

Изтегли рапорта


Консолидиран рапорт за ротационна 2012. Raport roczny 52/2013.
Дата на добавяне: 2013-05-31

Изтегли рапорта

Индивидуален рапорт за ротационна 2012. Raport roczny 51/2013.
Дата на добавяне: 2013-05-31

Изтегли рапорта


Консолидиран рапорт за ротационна 2011r. Raport roczny 25/2012.
Дата на добавяне: 2012-06-28

Изтегли рапорта

Raport roczny za 2011r. – korekta załącznika. Raport roczny 23/2012.
Дата на добавяне: 2012-06-15

Изтегли рапорта

Raport roczny za 2011r. Raport roczny 20/2012.
Дата на добавяне: 2012-06-15

Изтегли рапорта