Календар на инвеститора

През 2021 г. Aforti Holding ще публикува междинни финансови резултати на следните дати:

Тримесечни отчети

Период на отчитане – дата на публикуване на отчета:
Q4 2020 – 15 февруари 2021 г.
Q1 2021 – 14 май 2021 г.
Q2 2021 – 16 август 2021 г.
Q3 2021 – 15 ноември 2021 г.

Годишен доклад

Период на отчитане – дата на публикуване на отчета:
Счетоводна година 2020 – 31 май 2021 г.

Затворени периоди

1) 15 януари 2020 г. до 15 февруари 2020 г.
2) 14 април 2020 г. до 14 май 2020 г.
3) от 30 април 2020 г. до 31 май 2020 г.
4) 16 юли 2020 г. до 16 август 2020 г.
5) 15 октомври 2020 г. до 15 ноември 2020 г.

Затворените периоди са в сила до датата на публикуване на междинните отчети