Пазарна стратегия на Афорти Холдинг АД

Афорти Холдинг АД е финансова група посветена на малки и средни предприятия и микро фирми. Искаме да определим новите стандарти на комплексово обслужване на клиенти за личните финанси i финанси на фирмите.

Афорти Холдинг АД изпълнява функция на холдингово дружество за два основни субекти, които предлагат комплементарни финансови услуги на различни клиенти и за дружество Афорти АЦ ООД , които провеждава счетоводни дейности за другите субекти в групата. Афорти Холдинг прави маркетингови, юрисдически и ИТ услуги на тези Дружества.
Оредлагани услуги са приготвени за индивидуални клиенти, но също и за опитни инвестори и средни фирми, които търсят оптимални форми за финансиране и планове на развитие.

Стратегия на Корпоративна Група Афорти Холдинг в рамките на 2016-2018г. предполага скоково увеличаване на бизнеса. Динамичен развой в финансов бранш ще настъпва двупосочно – с благодарност на органичен ръст и чрез аквизиции. Допълнително ръст на Групата ще бъде подкрепен от ефект на синергия между дружествата.

Органичен ръст:
– Използване на ефекти от синергия между дружествата
– Концентриране на развитие на оферта x-sell, значи допълнителни услуги осигуряващи сложност на асортимент за клиенти
– Развитие във съвсем нови пространства – развитие на продуктивен портофейл за корпоративна и инвестиционна банка (лизинг, факторинг, дистрибуция на продукти)
– Осигуряване на пълно покритие Полша със мрежа за продажба
– Увеличаване на разпознаване на марката (м.др. спортово спонсорство на клуб Лех Познан)
– Ръст на нето маржа до около 4,0% до край на 2017 г.

Ръст през аквизиция:
– Активно търсене за инвестиционни възможности – концентриране на добре приспособени дружества за бизнеса
– Аквизиция на субекта от бранш за събиране на дълговете с намернение на допълване на асортимент, които оферира Групата
– Строеж на структурите дава възможност за развитие на европейските пазари (строеж на новите дружества или аквизиция на тези, които вече съществуват).

С благодарение на няколкогодишен опит в финансов бранш, силни фундаменти на водена дейност също и с построени релации с клиенти, Афорти Холдинг има възможност да идентифицира субекти които включване в Групата ще й донесе най-големи ползи.

С намерение на минимализация на риск всички потенциални инвестиции ще бъдат подхвърлани на верификация на подробни анализи (м.др. фундаментален анализ, S.W.O.T. аназлиз, изследване due diligence).
С намерение на реализация актуализирана стратегия на развитие, Корпоративна Група Афорти до край на първото тримесечие 2017 г. планира да предназначава около 4,4 млн зл за инвестиции. Заедно от 2016 до 2018 година инвестиционни издания ще въздигнат до около 12,4 млн зл.

Корпоративна Група Афорти възнамерява да спечелва капитал за инвестиции от емисия на 2-3 годишни облигации и емисия на новите акции.

Еминент показва, че в рамките на 2016-2018 г. ръководството няма да рекомендира изплащания на дъвиденти. Обаче окончателно решение за участ на печалба предприема ежегодно Общо Събрание на Акционери.
Според Ръководство на групата описвани по-горе посоки на развой и провеждане на организационни промяни в рамките на новата стратегия и техните очакващи ефекти, ще се преведат на по-високата оценка на акции на Групата. Реализация на стратегия ще позволи на достижение до бизнесови параметри, който позволява на пренасяне борсови котировки на главният паркет Варшавска фондова борса в двегодишна перспектива.