Презентации

Презентации

2019

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за III тримесечие на 2019.

Изтегли презентация

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за II тримесечие на 2019.

Изтегли презентация

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за I тримесечие на 2019.

Изтегли презентация

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за IV тримесечие на 2018.

Изтегли презентация

2018

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за III тримесечие на 2018.

Изтегли презентация

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за II тримесечие на 2018.

Изтегли презентация

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за I тримесечие на 2018.

Изтегли презентация

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за IV тримесечие на 2017.

Изтегли презентация

2017

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за III тримесечие на 2017.

Изтегли презентация

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за II тримесечие на 2017.

Изтегли презентация

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за I тримесечие на 2017.

Изтегли презентация

Aforti Holding SA – Консолидиран рапорт за IV тримесечие на 2016.

Изтегли презентация

2016

Aforti Holding SA – Консолидиран рапорт за III тримесечие на 2016.

Изтегли презентация

Aforti Holding SA – Консолидиран рапорт за II тримесечие на 2016.

Изтегли презентация

Aforti Holding SA – Консолидиран рапорт за I тримесечие на 2016.

Изтегли презентация

Aforti Holding SA – Консолидиран рапорт за IV тримесечие на 2015.

Изтегли презентация


2015

Aforti Holding SA – Консолидиран рапорт за I тримесечие на 2015.

Изтегли презентация

Aforti Holding SA – Консолидиран рапорт за II тримесечие на 2015.

Изтегли презентация

Aforti Holding SA – Консолидиран рапорт за III тримесечие на 2015.

Изтегли презентация

Aforti Holding SA – Консолидиран рапорт за IV тримесечие на 2014.

Изтегли презентация


2014

Aforti Holding SA – Консолидиран рапорт за III тримесечие на 2014.

Изтегли презентация

Aforti Holding SA – Консолидиран рапорт за II тримесечие на 2014.

Изтегли презентация

Aforti Holding SA – Консолидиран рапорт за I тримесечие на 2014.

Изтегли презентация


2013

Aforti Holding SA – Консолидиран рапорт за ротационна 2013.

Изтегли презентация