Презентации

Презентации

2020

AFORTI Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за I тримесечие на 2020.

Изтегли презентация

AFORTI Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за IV тримесечие на 2019.

Изтегли презентация


2019

AFORTI Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за III тримесечие на 2019.

Изтегли презентация

AFORTI Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за II тримесечие на 2019.

Изтегли презентация

AFORTI Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за I тримесечие на 2019.

Изтегли презентация

AFORTI Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за IV тримесечие на 2018.

Изтегли презентация


2018

AFORTI Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за III тримесечие на 2018.

Изтегли презентация

AFORTI Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за II тримесечие на 2018.

Изтегли презентация

AFORTI Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за I тримесечие на 2018.

Изтегли презентация

AFORTI Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за IV тримесечие на 2017.

Изтегли презентация


2017

AFORTI Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за III тримесечие на 2017.

Изтегли презентация

AFORTI Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за II тримесечие на 2017.

Изтегли презентация

AFORTI Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за I тримесечие на 2017.

Изтегли презентация

AFORTI Holding SA – Консолидиран рапорт за IV тримесечие на 2016.

Изтегли презентация


2016

AFORTI Holding SA – Консолидиран рапорт за III тримесечие на 2016.

Изтегли презентация

AFORTI Holding SA – Консолидиран рапорт за II тримесечие на 2016.

Изтегли презентация

AFORTI Holding SA – Консолидиран рапорт за I тримесечие на 2016.

Изтегли презентация

AFORTI Holding SA – Консолидиран рапорт за IV тримесечие на 2015.

Изтегли презентация


2015

AFORTI Holding SA – Консолидиран рапорт за I тримесечие на 2015.

Изтегли презентация

AFORTI Holding SA – Консолидиран рапорт за II тримесечие на 2015.

Изтегли презентация

AFORTI Holding SA – Консолидиран рапорт за III тримесечие на 2015.

Изтегли презентация

AFORTI Holding SA – Консолидиран рапорт за IV тримесечие на 2014.

Изтегли презентация


2014

AFORTI Holding SA – Консолидиран рапорт за III тримесечие на 2014.

Изтегли презентация

AFORTI Holding SA – Консолидиран рапорт за II тримесечие на 2014.

Изтегли презентация

AFORTI Holding SA – Консолидиран рапорт за I тримесечие на 2014.

Изтегли презентация


2013

AFORTI Holding SA – Консолидиран рапорт за ротационна 2013.

Изтегли презентация