Тримесечни рапорти

Тримесечни рапорти


2019

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за I тримесечие на 2019.

Изтегли рапорта

Изтегли презентация

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за II тримесечие на 2019.

Изтегли рапорта

Изтегли презентация

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за III тримесечие на 2019.

Изтегли рапорта

Изтегли презентация2018

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за I тримесечие на 2018.

Изтегли рапорта

Изтегли презентация

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за II тримесечие на 2018.

Изтегли рапорта

Изтегли презентация

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за III тримесечие на 2018.

Изтегли рапорта

Изтегли презентация

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за IV тримесечие на 2018.

Изтегли рапорта

Изтегли презентация2017

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за II тримесечие на 2017. ТГ 73/2017

Дата на добавяне: 2017-08-07

Изтегли рапорта

Изтегли презентация

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за I тримесечие на 2017. ТГ 42/2017

Дата на добавяне: 2017-05-12

Изтегли рапорта

Изтегли презентация

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за IV тримесечие на 2016. ТГ 10/2017

Дата на добавяне: 2017-02-14

Изтегли рапорта

Изтегли презентация2016

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за III тримесечие на 2016. ТГ 52/2016

Дата на добавяне: 2016-11-14

Изтегли рапорта

Изтегли презентация

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за II тримесечие на 2016. ТГ 30/2016

Дата на добавяне: 2016-08-16

Изтегли рапорта

Изтегли презентация

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за I тримесечие на 2016. ТГ 11/2016

Дата на добавяне: 2016-05-13

Изтегли рапорта

Изтегли презентация

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за IV тримесечие на 2015. ТГ 3/2016

Дата на добавяне: 2016-02-15

Изтегли рапорта

Изтегли презентация2015

 

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за III тримесечие на 2015. ТГ 33/2015

Дата на добавяне: 2015-10-29

Изтегли рапорта

Изтегли презентация

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за II тримесечие на 2015. ТГ 30/2015

Дата на добавяне: 2015-08-03

Изтегли рапорта

Изтегли презентация

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за I тримесечие на 2015.ТГ 13/2015

Дата на добавяне: 2015-05-14

Изтегли рапорта

Изтегли презентация

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за IV тримесечие на 2014.ТГ 06/2015

Дата на добавяне: 2015-02-13

Изтегли рапорта

Изтегли презентация2014

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за III тримесечие на 2014. ТГ 86/2014

Дата на добавяне: 2014-11-12

Изтегли рапорта

Изтегли презентация

 

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за II тримесечие на 2014. ТГ 76/2014

Дата на добавяне: 2014-08-12

Изтегли рапорта

Изтегли презентация

 

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за I тримесечие на 2014. ТГ 40/2014

Дата на добавяне: 2014-04-24

Изтегли рапорта

Изтегли презентация

 

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за IV тримесечие на 2013. ТГ 14/2014

Дата на добавяне: 2014-02-14

Изтегли рапорта2013

Aforti Holding S.A. – Индивидуален и консолидиран рапорт за III тримесечие на 2013. ТГ 80/2013

Дата на добавяне: 2013-11-15

Изтегли рапорта

Aforti Holding S.A. – Индивидуален и консолидиран рапорт за II тримесечие на 2013. ТГ 71/2013.

Дата на добавяне: 2013-08-14

Изтегли рапорта

Aforti Holding S.A. Индивидуален и консолидиран рапорт за I тримесечие на 2013. ТГ 44/2013.

Дата на добавяне: 2013-05-15

Изтегли рапорта

Индивидуален и консолидиран рапорт за IV тримесечие на 2012.ТГ 11/2013.

Дата на добавяне: 2013-02-14

Изтегли рапорта2012

Индивидуален и консолидиран рапорт за III тримесечие на 2012.ТГ 41/2012.

Дата на добавяне: 2012-11-14

Изтегли рапорта

Индивидуален и консолидиран рапорт за II тримесечие на 2012 – допълнение. ТГ 30/2012.

Дата на добавяне: 2012-08-16

Изтегли рапорта

Индивидуален и консолидиран рапорт за II тримесечие на 2012. ТГ 29/2012r.