Финансови рапорти

Финансови рапорти


2017

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за II тримесечие на 2017.ТГ 73/2017

Дата на добавяне: 2017-08-07

Изтегли рапорта

Изтегли презентация

Aforti Holding SA – Raport skonsolidowany za rok obrotowy 2016. ТГ 52/2017

Дата на добавяне: 2017-06-02

Изтегли рапорта

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за I тримесечие на 2017. ТГ 42/2017

Дата на добавяне: 2017-05-12

Изтегли рапорта

Изтегли презентация

Aforti Holding SA – Raport jednostkowy za rok obrotowy 2016. ТГ 34/2017

Дата на добавяне: 2017-04-24

Изтегли рапорта

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за IV тримесечие на 2016. ТГ 10/2017

Дата на добавяне: 2017-02-14

Изтегли рапорта

Изтегли презентация


2016

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за III тримесечие на 2016. ТГ 52/2016

Дата на добавяне: 2016-11-14

Изтегли рапорта

Изтегли презентация

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за II тримесечие на 2016.ТГ 30/2016
Дата на добавяне: 2016-08-16

Изтегли рапорта

Изтегли презентация

Aforti Holding SA – Raport roczny skonsolidowany za 2015 roku ТГ 12/2016
Дата на добавяне: 2016-05-30

Изтегли рапорта

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за I тримесечие на 2016.ТГ 11/2016
Дата на добавяне: 2016-05-13

Изтегли рапорта

Изтегли презентация

Aforti Holding SA – Raport roczny jednostkowy za 2015 r. ТГ 09/2016
Дата на добавяне: 2016-04-15

Изтегли рапорта

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за IV тримесечие на 2015 . ТГ 03/2016
Дата на добавяне: 2016-02-15

Изтегли рапорта

Изтегли презентация

 2015

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за III тримесечие на 2015. ТГ 33/2015
Дата на добавяне: 2015-10-29

Изтегли рапорта

Изтегли презентация

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за II тримесечие на 2015.ТГ 30/2015
Дата на добавяне: 2015-08-03

Изтегли рапорта

Изтегли презентация

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за I тримесечие на 2015.ТГ 13/2015
Дата на добавяне: 2015-05-13

Изтегли рапорта

Изтегли презентация

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за IV тримесечие на 2014.ТГ 06/2015
Дата на добавяне: 2015-02-13

Изтегли рапорта

Изтегли презентация2014

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за III тримесечие на 2014.ТГ 86/2014
Дата на добавяне: 2014-11-12

Изтегли рапорта

Изтегли презентация

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за II тримесечие на 2014.ТГ 76/2014
Дата на добавяне: 2014-08-12

Pobierz Raport

Изтегли презентация

 

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за I тримесечие на 2014.ТГ 40/2014
Дата на добавяне: 2014-04-24

Pobierz Raport

Изтегли презентация

 

Aforti Holding SA – Индивидуален и консолидиран рапорт за IV тримесечие на 2013.ТГ 14/2014

Дата на добавяне: 2014-02-14

Изтегли рапорта2013

Aforti Holding S.A. – Индивидуален и консолидиран рапорт за III тримесечие на 2013.ТГ 80/2013
Дата на добавяне: 2013-11-15

Изтегли рапорта

Aforti Holding S.A. – Индивидуален и консолидиран рапорт за II тримесечие на 2013.ТГ 71/2013.
Дата на добавяне: 2013-08-14

Изтегли рапорта

Aforti Holding S.A. Индивидуален и консолидиран рапорт за I тримесечие на 2013.ТГ 44/2013.
Дата на добавяне: 2013-05-15

Изтегли рапорта

Индивидуален и консолидиран рапорт за IV тримесечие на 2012. ТГ 11/2013.
Дата на добавяне: 2013-02-14

Изтегли рапорта2012

Индивидуален и консолидиран рапорт за III тримесечие на 2012.ТГ 41/2012.
Дата на добавяне: 2012-11-14

Изтегли рапорта

Индивидуален и консолидиран рапорт за II тримесечие на 2012 – допълнение. ТГ30/2012.
Дата на добавяне: 2012-08-16

Изтегли рапорта

Индивидуален и консолидиран рапорт за II тримесечие на 2012.ТГ 29/2012r.
Дата на добавяне: 2012-08-14

Изтегли рапорта