контакт

Aforti Holding S.A.

ул. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

тел. +48 22 647 50 00, факс. +48 22 647 50 05

имейл: biuro@aforti.pl

NIP: 525-245-37-55, REGON: 141800547, KRS 0000330108

Окръжен съд за Св. Варшава, XII търговско отделение на Националния Cъдебен Pегистър.
Акционерен капитал и внесен капитал: 9 042 514 zł
банкова сметка №: Millennium 41 1160 2202 0000 0001 3685 2710

Надзорник по защита на данните – Jacek Adamczyk,
Заместник инспектор по защита на данните – Błażej Fleta

имейл: iod@afortiholding.pl

В случай на оплаквания, моля, свържете се с нас на: inwestorzy@afortiholding.pl