Юни: Групата Афорти Холдинг отбележа ръст във всичките простори на дейността

Група Афорти Холдинг, който правя финансови услуги за МСП, публикува оперативно-продажни резултати за Юли 2017. Консеквентен, динамичен ръст отбелязва Афорти Финанси – стойност на дадени заеми въздигна 3,4 млн зл, а стойност на изпратени молби е 20,7 млн зл. Обрат на платформа за обмяна на валута Афорти Ексчейндж отбелязан през Юли достигна 5,5 млн евро. Номинална стойност на поръчения за събиране на дълговете през Афорти Колекшън въздигна 1,6 млн зл.

Афорти Финанси, който оферира микрозаеми за МСП сектор, през Юли дава 3,4 млн зл заеми. В същото време миналата година стойността въздигна 253,6 хил. зл. През Юли съдържие поръча 217 заемни молби на обща сума 20,7 млн. зл, срещу 49 молби на стойност 2 млн. зл в същото време миналата година. Групата работи над разширяване на собственна мрежа на отдели в Полша. През Юли работи над откриване на новият отдел в Познан, който започва да работи на 1 Август. В момента има 7 отдели в големи полски градове. Развитие на мрежа за продажба дава динамичен ръст на количество и стойност на подадени молби. От начало на годината столност на дадени заеми беше 17,2 млн зл, а стоиност на молби достигна 84,8 млн зл.

„Стойност на молбите за даване на заем през месец Юли е почти същата като в цялото тримесечие на 2017 г. – това показва, че развитие на традицонна мрежа на продажба в големи полски градове е ефективна стратегия.  Кооличество и стойност на молбите в миналият месец за последователен път бяха рекордни.“ – каза Клаудюш Сътек, Председател на Афорти Холдинг Ад.

Съдържие Афорти Ексчейндж, който оферира за своите клиенти услуги на обмяна на валута през своята онлайн платформа, достигна обръщение на 5,5 млн зл – те бяха почти три пъти по-големи от същият месец миналата година. През 6 месеци 2017 г. включителни обращения достигнат над 38,5 млн евро.

„В Афорти Ексчейндж работим над разширяване на мрежата на продажба в Румъния, където в Юни регистрирахме зависимо дружеството.  В най-близкото време искаме да получаваме лиценця за платежна институция в тази страна.“ – каза Клаудюш Сътек.

Афорти Колекшън, които събирира дълговете, отбелязва 1,6 млн зл номинална столност при 353 молби. От начало на годината стойност на молби достигна 16 млн зл.

Финансова група Афорти Холдинг в първото тримесечие 2017 г. рапортира над 33 млн зл консилидирани приходи. Това е три пъти по-голям резултат от същият период в миналата година. Еднакво този резултат е над половина приходи от продажба в цяла 2016 година. Консолидирана нето печалба на Групата беше на 374 хил. зл. Влияние на представяни резултати има преди всичкото ръст на дадени заеми през Афорти Финанси и обрат на платформа за обмяна на валута Афорти Ексчейндж.