Много добро тримесечие за Афорти Холдинг – ръст на продажба и печалба

Група Афорти Холдинг в другото тримесечие 2017 г. изработва 41,9 млн зл приходи, 3 пъти по-вече от миналата година. Консолидирана нето печалба на Групата въздигна 424,1 хил. зл и беше 52,6% по-висок от аналогични месеци 2016 г. В миналото тримесечие Групата достигна оперативна рентабилност. Рекордна стойност на приходи е ефект на интензивикацйа на продажба и разширяване на оперативни структури. В миналите месеци Групата ограничава постоянни сметки и подобряване на марж за офериране продукти и услуги.

Последователно много добро тримесечие показва, че нашият бизнес модел е ефективен, а Групата има голям потенциал за развой. Ръст на последователни периоди искаме да достигнем м.др. през използване на синергичен ефект между предприятия на Групата, концентриране на добавени услуги, а също през предприемане на активност в новите пространства – искаме м.др. да отворим продуктов портфейл за корпоративно банкиране – каза Клаудюш Сътек, Председател на Афорти Холдинг АД.

По-нататъшен динамичен развой е видим в съдържие, които оферира заем за малки и средни предприятия – Афорти Финанси. В рапортиран период дава 9,3 милиона зл заеми срещу 845 хил. зл в другото тримесечие 2016 г. В период на април-май 2017 г. сложа 522 заеми предложения с обща сложност  41,4 мил зл. Ръст на търсене за услуги Афорти Финанси дължа преди всичко развой на традиционна мрежа на продажба – в край на тримесечие функционира 6 продажни оттдели в големи, полски градове. Съдържие работи над развой на оферта за заемни продукти, а в последните месеци въведа новата оферта адресирана за маките съдържия с о.о.

Афорти Ексчейндж, който занимава се с обмяна на валута на онлайн платформа, отбележа 17,4 мил евро обрат спрямо 5,6 мил зл в същият период 2016 г. В другото тримесечие въвеждава новите функционалности на платофирма за обмяна на валута. Съдържие реализира политика на продажба за малки и средни предприятия като галвните клиенти на интернет сервиз. В Юни месец съдържие Афорти Ексчейндж беше регистрирано в Букурещ – започване дейността на новият пазар е елемент на стратегично реализиране на европейска експанзия. Афорти работи над разширяване на кошница за валутни пари, разширяване на услуги и продукти и придобиване лиценция на платежна институция в тази страна.

В другото тримесечие тази година съдържие Афорти Колекшън, който занимава се с събиране на дългове и офериране на услуги в корпоративни финанси, получава работи на стойност над 3,1 мил зл при почти 1,1 хил. поръчения. В момента съдържие концентрира се да разширява оперативни структури.